Nieuws

Milieuprestatie voor gebouwen wordt per 1 juli 2021 aangescherpt

Milieuprestatie voor gebouwen wordt per 1 juli 2021 aangescherpt

Het plan van de overheid om in 2030 de norm van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) te halveren van 1,0 naar 0,5 wordt per 1 juli in werking gezet. Stap voor stap worden de wettelijke eisen aangescherpt en mogelijkheden onderzocht om de milieuprestatie-eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en renovaties.

Maar wat gaat er 1 juli precies gebeuren?
Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Het uiteindelijk doel is om in 2050 een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren.

Deze wijziging heeft impact op de materiaalselectie van architecten en aannemers. De MPG is namelijk te beïnvloeden door te kiezen voor circulaire en milieuvriendelijke materialen. FALK heeft met deze achterliggende gedachte al veel geïnvesteerd in het circulair maken van sandwichpanelen! Onze sandwichpanelen met CradleCore® isolatiekern worden geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugname of terugkoopgarantie. Hiermee hebben we de schaduwprijs van onze sandwichpanelen met ruim 38% weten te verlagen. Dat scheelt aanzienlijk in de MPG berekening.

De milieudata voor het berekenen van de MPG is in te zien via de nationale milieudatabase. Deze kent tegenwoordig een eigen viewer waarin dit eenvoudig te bezien is: 

Bekijk de nationale milieudatabase

W W

Stel uw vragen

Momenteel zijn we gesloten.