Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeleid van FALK | CradleCore® | Materiaalpaspoort | Palletservice | BES 6001 | CO2 Perstatieladder | ISO 9001 | ISO 14001

We streven bij FALK altijd naar het maximaal haalbare. Dit doen wij vanuit vier kernwaarden: BetrokkenBetrouwbaarSlagvaardig en Slimme Oplossingen. Niet zomaar termen, maar zorgvuldig gefilterde eigenschappen uit het DNA van iedere FALKENIER: Dááruit ontstaan de beste resultaten waar u de vruchten van plukt! Ook op het gebied van duurzaam ondernemen proberen we als producent en leverancier onze verantwoordelijkheid te nemen. En dat gaat verder dan het afleveren van panelen op de bouwplaats.

CradleCore®
Vanuit de filosofie dat onze aarde geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is, heeft FALK Bouwsystemen samen met InSus de achterliggende jaren veel geïnvesteerd in het circulair maken van sandwichpanelen. Met succes. Het eerste circulaire sandwichpaneel ter wereld is een feit. Samen werken beide bedrijven aan een circulair sandwichpaneel. FALK produceert de sandwichpanelen, InSus neemt de recycling van bestaand PIR isolatiemateriaal op zich. Onze sandwichpanelen met CradleCore® isolatiekern worden geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugname of terugkoopgarantie. Hiermee verzekeren we de gebouweigenaar van een circulaire verwerking van zijn gebouwschil.

Materiaalpaspoort
Afgelopen tijd heeft FALK hard gewerkt aan een eigen Environmental Product Declaration (EPD) voor de CradleCore® panelen. Inmiddels is ons product opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Relatief gezien kunt u met onze panelen met CradleCore® isolatiekern zeer milieubewust bouwen. MEt onze FALK 1060 WB 100 mm gevelpanelen met CradleCore® bouwt u bijna 40% minder milieubelastend ten opzichte van de nu gangbare sandwichpanelen. Hierdoor wordt een zeer gunstige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) mogelijk én maken gebouweigenaren goede kans op bijvoorbeeld de MIA\Vamil G6100 of D6101 subsidies. De lage schaduwprijs zorgt er ook voor dat u bouwt conform de richtlijnen van BREEAM en LEED en hier extra punten voor behaalt. 

FALK Palletservice
Al vele jaren lang bieden wij onze klanten deze service. De piepschuim pallets onder onze panelen halen we weer op van de bouwplaats. Win-win, want het scheelt enorm veel bouwafval en wij kunnen de pallets prima hergebruiken. Heeft u nog pallets van ons liggen? Klik hier en laat FALK ze snel weer ophalen.

BES 6001
FALK Bouwsystemen heeft recent het BES 6001 certificaat in ontvangst genomen. Deze Engelse certificeringsmethodiek is ontwikkeld voor leveranciers van bouwmaterialen om de herkomst van de materialen te achterhalen. FALK heeft een ‘Very Good’ gescoord, wat betekent dat in een BREEAM project met FALK sandwichpanelen op het onderdeel MAT 5 in de categorie 'onderbouwde herkomst van materialen' het maximale aantal punten behaald kan worden.

CO2 Prestatieladder
Met onze bedrijfsvoering stoten we CO2 uit. Hier zijn we onszelf bewust van en we proberen dit tot een minimum te beperken. Bekijk hier ons beleid inzake CO2. Ook kunt u de milieuprestatie van FALK inzien.

ISO 9001
ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. FALK streeft altijd naar het beste resultaat en voldoet daarmee aan de norm ISO 9001.

ISO 14001
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Ons milieumanagementsysteem moet ervoor zorgen dat onze sandwichpanelen en profielplaten op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier worden geproduceerd. FALK is bezig om het milieumanagement systeem, conform ISO14001, te her-certificeren. Met dit certificaat zijn onze producten uitermate geschikt om gebruikt te worden in BREEAM projecten. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Lees ons milieubeleid voor meer informatie over milieumanagement bij FALK.

Afvalmanagement
FALK is veel bezig het beheersen van afvalstromen. Zo werken we samen met belangrijke leveranciers op het gebied van afvalreductie en hergebruik van verpakkingsmaterialen, lanceerden we in 2021 CradleCollect en nemen we al langere tijd onze EPS pallets terug. Ook zijn we in 2021 begonnen met het rapporteren over onze bedrijfsafvalstromen, dit overzicht is hier te vinden.  

Duurzaamheidsbeleid
Meer over onze duurzaamheidsbeleid is te lezen in ons duurzaamheidsbeleid.

Terug naar FALK Kennis

 

W W

Stel uw vragen

We zijn vandaag geopend vanaf 07:30