CradleCore®

img

De circulaire generatie sandwichpanelen

De aarde is geen onuitputtelijke bron van grondstoffen. Daarom moeten we zorgvuldig omgaan met de beschikbare bronnen. Hoewel duurzaamheid in onze genen zit, zijn de basisgrondstoffen van een sandwichpaneel niet hernieuwbaar.

FALK heeft de achterliggende jaren veel geïnvesteerd in het circulair maken van sandwichpanelen, met succes! In 2020 lanceerden we CradleCore® en werd het eerste circulaire sandwichpaneel ter wereld een feit.

CradleCore®, hetzelfde sandwichpaneel, maar dan met de garantie dat we deze einde levensduur circulair verwerken. Hiermee besparen we zo'n 40% op de milieu-impact, ten opzichte van standaard sandwichpanelen. CradleCore® is op aanvraag verkrijgbaar op al onze sandwichpanelen en is terug te vinden in de Nationale Milieudatebase.

Ontwikkeling van een circulaire generatie sandwichpanelen

Sinds 2007 werken we bij FALK dagelijks aan de productie en levering van sandwichpanelen. Met een jaarlijkse productiecapaciteit van ruim 5 miljoen vierkante meter hebben we op het vlak van duurzaamheid een verantwoordelijkheid te nemen. Een uitdaging die we niet uit de weg gaan!

De afgelopen jaren staken we veel energie in het recyclebaar maken van PIR. Dat heeft geresulteerd in bijzondere oplossingen. We zijn in staat om vanuit een bestaand sandwichpaneel de basisgrondstoffen weer te oogsten. Dit betekent dat staal op nieuw ingezet kan worden in de productieketen en dat we de PIR fractie weer opnieuw in kunnen zetten in een isolatiekern.

De panelen waarbij we dit waarmaken dragen de naam CradleCore®. De milieuimpact is significant lager dan reguliere sandwichpanelen. CradleCore® draagt dus bij aan de realisatie van gebouwen met de allerhoogste duurzaamheidsambitie.

Wil je een gebouw met een zeer lage milieubelasting, dan adviseren we altijd de panelen van FALK. Die hebben een heel lage milieu-impact en dragen daarmee bij aan de duurzaamheidsambities van onze klanten.
img

Tom Linneman
Eigenaar Linneman Bouw en Advies

CradleCore®, hoe werkt het in de praktijk?
De sandwichpanelen met CradleCore® isolatiekern worden geproduceerd bij FALK in Ede en bestaan - net als ‘gewone’ panelen - uit twee staalplaten met daartussen een PIR isolatiekern. Ook de isolerende, brandwerende en esthetische eigenschappen van het paneel zijn hetzelfde. Het grote duurzame verschil wordt waargemaakt door de terugnamegarantie die verstrekt wordt aan de eindgebruiker. Deze geeft de eindgebruiker het recht om de CradleCore® sandwichpanelen weer in te leveren voor hergebruik of recycling.

De ingeleverde sandwichpanelen, en de zaagresten die ontstaan op de bouwplaats, worden naar ons zusterbedrijf InSus in Duiven gebracht. Daar worden de panelen ontleed waarbij er diverse waardevolle grondstofstromen ontstaan. Dit proces kan eindeloos plaatsvinden.

Met CradleCore® is de cirkel rond

Met de introductie van het circulaire sandwichpaneel namen we afscheid van een periode waarin de kostbare grondstoffen in sandwichpanelen aan het einde van de levenscyclus verbrand werden. De sandwichpanelen met een CradleCore® isolatiekern worden aan het einde van hun levensduur gerecycled door ons zusterbedrijf InSus in Duiven.

Naast de wetenschap dat de FALK panelen met circulaire CradleCore® isolatiekern gerecycled worden, levert dit ook enkele financiële voordelen op. Zo hebben onze CradleCore® panelen een extreem lage schaduwprijs, wat ten goede komt aan de milieuimpact van je gebouw. Op onze FALK 1060 WB met CradleCore® isolatiekern scheelt de milieuimpact ruim 38% ten opzichte van de nu gangbare sandwichpanelen. Hierdoor wordt een zeer gunstige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) mogelijk en maakt de gebouweigenaar kans op diverse subsidies. De lage schaduwprijs zorgt er ook voor dat u bouwt conform de richtlijnen van BREEAM en LEED en hier extra punten kunt 'verdienen'.

Standaard worden de FALK panelen met CradleCore® isolatiekern geleverd met een terugnamegarantie. Deze verklaring geeft aan dat het paneel volledig circulair is en alle gebruikte grondstoffen weer kunnen worden hergebruikt. Zo blijft de kostbare grondstof ook beschikbaar voor de volgende generaties.

Kennisartikelen van FALK