BREEAM

Wat is de meerwaarde van een FALK sandwichpaneel voor een BREEAM-project?

BREEAM is het duurzaamheidscertificaat om op het hoogste duurzaamheidsniveau uw huisvesting te ontwerpen. Als gebouweigenaar levert een BREEAM-certificering u financieringsvoordeel en een lagere gebouwafschrijving op. Als aannemer of montagebedrijf kan een project met een BREEAM eis veel vragen opleveren. FALK helpt u graag bij de vragen rondom de toepassing van sandwichpanelen in een BREEAM project. Met BREEAM kunt u voor de verschillende (ge)bouw-aspecten punten behalen. De eindscore is onderverdeeld in vijf gradaties (Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding).

FALK behaalt BES 6001 certificaat

De invloed van FALK sandwichpanelen op BREEAM
Uw productkeuze heeft invloed op onderdelen van het BREEAM puntensysteem. Omdat BREEAM de gebouwprestaties meet, is de invloed van een FALK sandwichpaneel niet altijd duidelijk. Toch zijn er onderdelen waarbij de keuze voor een product bepalend is voor het toekennen van 1 of meerdere punten. FALK wil graag duidelijk maken waar u puntenwinst kunt maken met het toepassen van het FALK sandwichpaneel. De BREEAM-beoordelingsrichtlijn bestaat uit negen onderdelen. Hieronder de onderdelen waar FALK meerwaarde biedt:

Onderwerp Toelichting
MIlieu-impact bouwplaats de fabriek van FALK ligt centraal in Nederland. De afstand tot een Nederlandse bouwplaats is nooit meer dan 250 km.
Energie-efficiëntie FALK sandwichpanelen behalen een Rc-waarde tot 7,35 m²K/W. Zij dragen hierdoor positief bij aan de vereiste EPC-berekening.
Toepassing hernieuwbare energie de sandwich dakpanelen van FALK zijn unaniem geschikt voor het toepassen van zonnepanelen.
Energiezuinige koel- en vriesopslag  bij een temperatuur tussen +12oC en -10oC is een isolatiewaarde van ten minste 6,20 m²K/W heeft. Sandwichpanelen van FALK overtreffen deze waarde.
Thermische kwaliteit gebouwschil De FALK sandwichpanelen zijn geschikt voor Passief Bouwen (qv;10-waarde < 0,15dm3/s).
Bouwmaterialen FALK hanteert een eigen EPD
Herkomst van materialen FALK is gecertificeerd conform de Britse norm BES 6001. Het behaalde niveau is 'very good'. Met dit certificaat op dit niveau voldoen de sandwichpanelen van FALK aan Tier level 1.
Afval op de bouwplaats FALK bevordert het afvalmanagement op de bouwplaats door de gebruikte EPS-pallets weer op te halen. Deze pallets worden opnieuw gebruikt. Heeft u onze lege EPS-pallets nog op de bouwplaats liggen? Meldt dit alstublieft hier.
Medegebruikers van het plangebied dit onderdeel van BREEAM vereist maatregelen om bedreigde en zeldzame diersoorten een kans te geven het gebouw ook te gebruiken. Onze technici hebben de kennis en ervaring om u te adviseren voor oplossingen hiervoor op de gebouwschil.

Stel uw vraag over BREEAMW W

Stel uw vragen

Momenteel zijn we gesloten.